Skolepenge- og Farveladesatser 2019:

Vær opmærksom på, at skolepengene for et skoleår er fordelt over 12 måneder. Derfor bliver der opkrævet skolepenge i juli - også for 9.klasses-elever, der afslutter i juni!
Der opkræves ikke Farveladebetaling i juli måned.
 
Satserne for skolepenge og farvelade-moduler gældende fra 1. januar 2019 – ser således ud:

Skolepenge:   1. barn Bh.kl.- 6.kl.: 12.240kr./år = 1.020kr./mdr. i 12 måneder
                        2. barn Bh.kl.- 6.kl.: 11.040kr./år = 920kr./mdr. i 12 måneder
                        Elever i Overbygningen 7.- 9.kl.: 12.840kr./år = 1.070kr/mdr.
                        i 12 måneder (inkl. udlandsrejsetilskud på 50kr./mdr.)
                        3. og følgende søskende er gratis!

Frugtordning: 50kr./mdr.
                       Frugtbetalingen opkræves sammen med skolepengene.

                       ____________________________________________
Farvelade(SFO) 
modul 1: (Morgen + eftermiddag til kl.15.00) 1.080kr./mdr. i 11 måneder (august-juni)
modul 2: (Morgen + eftermiddag til kl. 16.30 (fredag til 15.30)) 1.390kr./mdr. i 11 måneder.

VIGTIGT!
Udmeldelse fra skole eller Farvelade - samt ændring af modul - skal ske med minimum 15 dages varsel til den 1. i en måned.